Filosofie

Filosofie en de basis van de HapKIdogedachte

De overtuigingen die de basis vormen van de Koreaanse levensvisie zijn meer dan tweeduizend jaar oud.

 

De basis van de Koreaanse krijgskunsten is te vinden in de overtuiging dat de mens verplicht is anderen te helpen en zichzelf weg te schrijven of onderaan de lijst te plaatsen. Deze gedachte gaf aanleiding tot de eenwording  van de drie koninkrijken (57 v.C. -668 n. C.), Silla, Goguryo en Baekje.

 

De tweede overtuiging is trouw te blijven aan je familie, je leraar en de keizer. Nu nog steeds is dit belangrijk binnen de Koreaanse familie. Naar mate de ouders op leeftijd geraken, springen de kinderen steeds meer bij om zo hun ouders te helpen op hun oude dag. Dit wordt niet ervaren als een last, integendeel, het is een privilege dit te moge doen.

De derde overtuiging is opoffering voor de ander. Je moet bereid zijn je leven te geven voor je vaderland, je familie, je vrienden en andere mensen.

 

De vierde overtuiging is eerlijkheid en vertrouwen hebben in elkaar. In die tijd was het sterven zonder eer en rechtschapenheid een vernedering. Je liet elkaar niet in de steek en je rekende op elkaar. Tegenwoordig geldt dat je verantwoordelijkheid toont en afspraken nakomt.

 

De filosofie van hapKIdo is sterk beïnvloed door het Boeddhisme dat in372 n. C. in Korea werd geïntroduceerd en het Confucianisme vanaf de 14e eeuw, tijdens de Chosun dynastie tot aan 1897.

Diens filosofie is  gebaseerd op waarden als rechtschapenheid (Jong Euye), hoffelijkheid (Ye Ui), integriteit (Yom Chi), volharding (In Nae), onbedwingbare geest (Baekjool Boogool) en zelfbeheersing (Guk Gi).

De drie principes van hapKIdo:

Water (YU):               “Be like water!” Pas je als water aan elke omstandigheid aan.

Cirkel (WÕN):           Wees als een ring, rond en vloeiend.

Harmonie (HWA) :  Sta in harmonie met jezelf en je omgeving.